3D Printerın Eğitime Katkıları

Okullar halen bu yenilikçi teknolojiye yeni yeni alışmakta olsa da 3D printerlar eğitimde devrim yaratacak birçok özellik sunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:

  • Eğitimcilere özellikle anlatması ve algılaması güç kavramları 3 boyutlu görsellerle daha kolay sunabilmelerine yardımcı olur. Örneğin kimyasal bileşiğin moleküler yapısının, DNA modelinin ya da kalp gibi organların 3 boyutlu bir nesne ile daha kolay anlatımı.
  • Konunun resimler yerine 3 boyutlu modllerle öğrencilere sunulması, öğrencilerinin dikkatini derse vermesine ve konuyu daha rahat anlamasına yardımcı olmaktadır.
  • Uygulamalı eğitimi, deneyerek öğrenmeyi destekler. Bu prototipleme teknolojisi ile öğrenciler 3 boyutlu gerçek mini modeller oluşturabilmektedirler. Özellikle mimarlık, mühendislik, reklamcılık ve görsel sanatlar gibi dallarda kullanılmaktadır.

Bu özellikleri ile 3D printerların eğitim ve öğretimde verimliliğin artışına katkıları umut vericidir.

Eğitim için 3D Printer Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler